ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ ЕООД
АЙЕКС ЕООД
АНКОС-66 ЕООД
ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕООД

Ви представят:

Айекс Електронен магазин

Съвместен проект за електронна търговия - www.ajex.bg

Какво предлагаме ние?

Ajex.BG - E-shop - електронен магазин разполагащ с всички най-съвременни разпращателни методи за лесно и бързо пазаруване на цени предлагани от производителя.

1. АВТОКОЗМЕТИКА И КОНСУМАТИВИ от Индустриална Химия ЕООД -
      директно към продуктите в магазина от тук

2. ПРОДУКТИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА от Индустриална Химия ЕООД -
      директно към продуктите в магазина от тук

3. ПРОДУКТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО ВХУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ХОРЕКА -
      от Индустриална Химия ЕООД - директно към продуктите в магазина от тук

4. ВАКУУМНИ РАДИАТОРИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - към магазина

5. ВИДЕОРЕГИСТРАТОРИ НР - директно към продуктите в магазина

6. СПОРТНИ КАМЕРИ НР - директно към продуктите в магазина

7. ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И СИСТЕМИ - към продуктите в магазина

8. АЕРОЗОЛНО ПОЖАРОГАСЕНЕ - към продуктите в магазина

9. ФОРУМ - КУПУВАМ-ПРОДАВАМ - вход

АЙЕКС Е-МАГАЗИН работи със следните разплащателни методи и системи:

Айекс разплащателни методи

Подробна информация за доставка и разплащателни методи на www.ajex.bg

Препоръчваме Ви да видите сайтовете на нашита партньорска група

- www.radiator.bg - вакуумни радиатори от Отоплителни Системи ЕООД
- www.videoreg.bg - видеорегистратори НР от Айекс ЕООД
- www.actioncam.bg - спортни камери НР от Айекс ЕООД
- www.ankos.eu - най-съвременната и ефективна технология за пожарогасене
- www.himia.bg - Индустриална Химия ЕООД
- www.bulgariatrade.eu - Търговски информационен портал
- www.ajex.bg - Електронен магазин на Айекс ЕООД - НЕЩО РАЗЛИЧНО

ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ - Аерозолно пожарогасене!
Аерозолните генератори са предназначени за гасене и локализация на пожари на:
 

 • Твърди горими материали
 • Лесно възпламеняващи се течности
 • Горими електроизолационни материали
 • Оборудване, различни материали и др.в т.ч. и намиращи се под напрежение

     Благодарение на силно инхибиращото действие на аерозола върху процесите на горене, аерозолните генератори се очертават като едно от най-ефективните и икономически най--целесъобразни противопожарни средства, използвани в ежедневната практика.

     Използването на аерозолните системи за гасене на пожар позволява да се откажем от използването на скъпи помпи, тръби, балони, арматура и др., което силно намалява капиталовложенията и практически напълно отпадат експлоатационните разходи.
      Недостатъци на праховото, пенното, водното и газовото пожарогасене е, че те включват в себе си съдове под налягане, плетеница от тръби, огромни резервоари, помпени и дизел-генераторни помещения, които отнемат части от сградите и не на последно място рискове за човека. При пожар, преди да се задейства системата се налага пълна евакуациа на хората, тъй като конвенционалните агенти намаляват температурата, съдържанието на кислород и видимостта в помещението.

   

     Направените сравнителни анализи показват, че използването на автоматична система на аерозолното пожарогасене е от 5 до 50 пъти по-евтино от праховото, пенното,водното и газовото пожарогасене.
      Основните предимства на аерозолните системи пред традиционните се свеждат основно до: пълна екологична безвредност; при попадане на различни предмети аерозолът много лесно се изчиства с прахосмукачка, изтрива се с кърпа или се измива с вода.
      Това води до пълно запазване на засегнатите материали и оборудване; Аерозолът не е токсичен и е химически неутрален; Добър диелектрик; Генераторите не изискват презареждане; Стойността им е сравнително ниска; Отсъстват напълно експлоатационните разходи; По голяма ефективност и ефикастност; Прекъсват верижната реакция протичаща в огъня; Ниски разходи за поддръжка; Контейнерите не са под налягане и са с малък обем; Не повреждат сгради, оборудване, електронни устройства
    Приложение: офиси; цехове и складове; гаражи и работилници; различни обекти на енергосистемите, централи,подстанции и др.; жилищни помещения и вили, автомобилния и ж.п.транспорт; морски, речен и въздушен транспорт; аеро, жп гари; обществени зали помещения и т.н.; архиви; плавателни съдове; търговски обекти; електрически табла и шкафове и др.
     "Индустриална химия" ЕООД и неговият партньор "Анкос-66" ЕООД - ексклузивен представител на руския завод ЗАО "НПГ Гранит Саламандра" за България, Ви предлагат следните възможности за експлоатация на аерозолните генератори:

 1. Системи за оперативно приложение. Аерозолни генератори - АГС-5.
  Устройството се задейства ръчно и се хвърля в горящото помещение.
  Сработва само до 10 сек. Погасява силно развили се пожари в обем до 60 куб.м.
  За погасяване на по-големи обеми се хвърля необходимото количество АГС-5 в огъня.
 2. Фиксирани системи за гасене на помещения от 0,3 до 10 000 куб.м.
  Пожарогасителите АГС-3, АГС-2/4, АГС-6, серия АГС-7, серия АГС-8, серия АГС-11
  Могат да участват в състава на автоматизирана система за пожарогасене.
  Притежават необходимите разрешителни от НСПАБ към МВР и отговарят на
  всички европейски стандарти.

За повече информация:
E-mail: himia@ankos.eu
WEB: www.ankos.eu